Justitiekanslern

Postadress

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarls torg 12

Öppettider

Expeditions- och telefontider till kansliet:
Vardagar 9.00-12.00 och 13.00-14.30

Handläggarnas telefontider:
Vardagar 9.00-12.00

Avvikande öppettider: tisdagen den 24/10 och onsdagen den 25/10 har vi endast öppet mellan 8-10