Justitiekanslern söker en eventuellt två jurister eller juridikstuderande (allmän visstidsanställning sex månader)

Om Justitiekanslern

Justitiekanslern är regeringens högste ombudsman och kan beskrivas som statens jurist. Myndigheten har för närvarande ca 40 anställda, varav de flesta är jurister. Lokalerna finns i vackra och historiska byggnader på Riddarholmen i Stockholm.

Du kan läsa mer om Justitiekanslerns verksamhet på vår webbplats, www.jk.se.

Vad innebär den nu aktuella anställningen

Arbetet innebär främst att administrera och handlägga ersättningsanspråk från de som varit registrerade i det s. k. kringresanderegistret. Även andra arbetsuppgifter som förekommer hos Justitiekanslern kan efterhand komma ifråga.  

Kvalifikationer

Vi söker dig som nyligen har tagit en juristexamen eller som är i slutet av juristutbildningen.

Arbetet kräver gedigna juridiska kunskaper, juridisk analysförmåga samt noggrannhet.

Anställningsvillkor

Anställningen omfattar sex månader (allmän visstidsanställning).

Din lön bestäms individuellt med hänsyn till kvalifikationer, kompetens och erfarenhet.

Tillträde sker snarast.

Har du frågor?

Vill du veta mer kan ytterligare information lämnas av byråcheferna Britt-Mari Lundberg, tel. 08-405 2904 och Anders Lindgren, tel. 08-405 4777 samt föredraganden Emilia Carlsten (Jusek), tel. 08-405 2966.

Din ansökan

Du är välkommen med din ansökan senast måndagen den 26 juni 2017.

Du kan skicka ansökan med e-post till ansokan@jk.se eller med post till Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 Stockholm.

Ange Justitiekanslerns referensnummer 3742-17-1.3.1 i ansökan och i förekommande fall i ärendemeningen i e-postansökan.

Bifoga en meritförteckning samt de handlingar och referenser i övrigt som du vill åberopa till ansökan.